Collaborations

"Alone we are smart. Together we are brilliant"

Personal Development

Voor onze clienten is advisering over hun imago en branding ook belangrijk vandaar dat de samenwerking met Lorenzo een waardevolle uitbreiding is van onze diensten. 

 

Lorenzo Homoet, een ervaren imago- en branding expert, staat klaar om CEO’s en ondernemers met een rijke bedrijfshistorie te begeleiden naar datgene wat hen uniek en onderscheidend maakt. Zijn missie is om innerlijke kenmerken zichtbaar te maken en dit vol zelfvertrouwen te presenteren, waardoor zij de diepgewortelde talenten en unieke kwaliteiten volledig kunnen benutten in hun vakgebied. Deze transformatie stelt hen in staat om het soort werk te omarmen danwel te creëren wat een diepe voldoening schenkt.

 

Als imago-expert met een focus op het optimaliseren van impact voornamelijk in het kader van sterke en effectieve (vrouwelijke) leiders is zijn rol cruciaal omdat hij bijdraagt aan het versterken van de visuele en communicatieve aspecten van hun leiderschapsstijl, wat essentieel is voor het creëren van een krachtig en authentiek imago.

 

Wat betreft vrouwelijk leiderschap gelooft Lorenzo sterk in het belang van diversiteit en inclusie in leiderschapsposities. Zijn rol is vrouwen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een sterk imago en een overtuigende branding, zodat ze hun leiderschapspotentieel volledig kunnen benutten. Het gaat niet alleen om het benadrukken van hun sterke punten, maar ook om het aanmoedigen van zelfvertrouwen en het wegnemen van eventuele belemmeringen die hen zouden kunnen tegenhouden.

 

Enkele van de belangrijke waarden en principes die Lorenzo hanteert zijn empowerment, authenticiteit en gelijkheid. Hij gelooft dat leiders, ongeacht hun geslacht, authentiek moeten zijn en trouw moeten blijven aan hun kernwaarden. Empowerment is ook van vitaal belang, omdat het vrouwen in staat stelt om zelfverzekerd en doelgericht hun leiderschapsrol te vervullen. Gelijkheid betekent dat leiderschapscapaciteiten worden beoordeeld van competentie en potentieel.

 

In de praktijk betekent dit dat hij nauw samenwerkt met leiders om hun imago te versterken door middel van personal branding, communicatietraining en imago-advies. Zijn doel is leiders te ondersteunen bij het bouwen van een imago dat vertrouwen wekt, inspirerend is en bijdraagt aan positieve verandering in de samenleving.

Bij The Bridge geloven wij sterk in samenwerking en met Runa Honig aan boord kijken we uit naar een nog succesvollere en productievere toekomst.

 

Zij lost problemen op, adviseert, coacht, doceert; het zit in haar DNA. Ze is een echte helper. De gekozen beroepen sluiten naadloos aan. Ze was lange tijd advocaat en is nu, vanuit haar eigen opleidingsinstituut, actief als coach, docent vaardigheden en vertrouwde adviseur van juridische topprofessionals.

 

Als eerste beroepscoach in de advocatuur heeft zij ervoor gezorgd dat coaching in het reguliere opleidingssysteem werd opgenomen. Hierdoor is dit begeleidingsinstrument laagdrempeliger en levert het studiepunten op. Zo krijgen steeds meer jonge juristen persoonlijke begeleiding. Haar trainingen gericht op ‘soft skills’ hebben ervoor gezorgd dat steeds meer juridische organisaties de niet-inhoudelijke kant van het juristenvak belangrijk vinden, wat gunstig is voor de samenleving. Als burger of organisatie wil je een jurist die naar je luistert en begrijpt wat je behoeften zijn.

 

Ze is partner geweest op een advocatenkantoor en heeft zichzelf uit onzekerheid behoorlijk overschreeuwd. Dat kan anders. Ze voelt een sterke drang om ambitieuze vrouwen te helpen via gerichte coaching, zodat ze een dergelijke rol vanuit persoonlijke kracht, zelfverzekerd en in balans, met respect voor de omgeving kunnen vervullen.

 

Leiderschap is ook voor haar vooral persoonlijk leiderschap. Je moet eerst jezelf kunnen leiden. Wie zichzelf niet kan leiden, is niet competent genoeg om een ander te leiden. Zelfregie betekent voortdurend reflecteren op wie je bent en wat je doet: je drijfveren, je valkuilen, je gevoelens, je gedachten, je behoeften, je ego. Hoe meer je weet over jezelf, des te beter je anderen kunt begrijpen.

 

Voor haar is modern leiderschap vooral coachend leiderschap. Jonge professionals zoeken geen baas die zijn/haar wil oplegt, maar een facilitator, iemand die op gelijkwaardig niveau het gesprek aangaat, hen op een menselijke manier begeleidt naar zelfstandigheid en persoonlijke groei stimuleert.

Ook de samenwerking met de organisatie van het Empower Women Event heeft bewezen resultaten geboekt voor onze clienten.

In de organisatie, waarvan Sandra Lagace de mede-oprichter is, staat dagelijks haar focus op het versterken van vrouwen in hun kracht. Sandra verzorgt waardevolle trainingen en evenementen specifiek gericht op zakelijke vrouwelijke leiders. Het thema ‘Be the woman you are destined to be’ vormt een rode draad in Sandra’s leven.

Haar missie is vrouwen te inspireren om de vrouw te zijn die ze mogelijk al zijn, maar (nog) niet durven te laten zien of nog niet hebben ontdekt.

Sandra, als de drijvende kracht achter de organisatie, is nieuwsgierig naar anderen. Ze luistert oprecht en intuïtief, en fungeert graag als de spiegel voor anderen. Haar passie ligt in het begeleiden van anderen om die stap te zetten en te laten ervaren, zien en voelen hoe ze hun perspectief kunnen verbreden. Het onderling inspireren en geïnspireerd worden vormt de kern van haar visie.

Veel vrouwen aarzelen om zich (voldoende) uit te spreken, zich te positioneren of voor zichzelf op te komen, vaak omdat ze niet (voldoende) van zichzelf houden. Sandra zet deze vrouwen graag op de eerste plaats en helpt hen (opnieuw) in zichzelf te geloven, waardoor anderen ook in hen gaan geloven. Het streven is naar verbinding.

Brené Brown’s quote: “Verbinding is de energie die bestaat tussen mensen wanneer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, kunnen geven en ontvangen zonder oordeel, en steun en kracht ontlenen aan de relatie,” weerspiegelt de essentie van Sandra’s streven in de organisatie.

Pure Brainpower is een van onze waardevolle zakelijke relaties via The Bridge Curacao. Heidi Getrouw, de eigenaresse van Brain Power heeft een achtergrond in zowel de juridische als financiële wereld.

Gedurende 12 jaar liep Heidi rond met het idee om een switch te maken naar haar eigen bedrijf te starten.

Tegenwoordig leert ze corporate professionals om hun interne werelddialogen te managen, niet te wachten op de juiste timing en andere verzonnen redenen te gebruiken om doelen niet te bereiken.

Via haar bedrijf op Curacao begeleid ze ook toekomstige om hun beperkende gedachten te parkeren om succes te behalen.

Heidi is het levende bewijs dat, zodra je hebt besloten duidelijkheid te krijgen over wat je echt wilt en de mindset en vastberadenheid verwerft om het te doen, alles mogelijk is in het leven. Daarom is ze Pure Brain Power gestart. Om individuen te helpen machtigen, zodat ze het bedrijf van hun dromen kunnen starten zodra ze de kracht van hun geest erkennen en beseffen dat ze dat succesvolle bedrijf kunnen creëren waar ze van dromen!

Welkom in het team!

Cor is een levensgenieter, vrijdenker en sportfreak. Zijn ongebreidelde nieuwsgierigheid drijft hem dagelijks tot groei, waarbij de mens zijn brandstof is. Vertrouwen en waardering zijn de kernwaarden die hem voortstuwen als mens, ondernemer en groeiexpert voor ondernemers.

Cor faciliteert, inspireert, motiveert en instrueert ondernemers die willen en durven te groeien.

Met betrekking tot zijn werk richt Cor zich op de potentie van de ondernemer en de onderneming, in tegenstelling tot het vertrekpunt van de ambitie van de ondernemer zoals veel groei-experts dat doen.

Hij onderscheidt zich door vragen te stellen waar anderen stoppen en door op de rem te staan wanneer zijn klant te snel wil gaan. Zijn verschil zit in het bieden van een oprecht, goed onderbouwd en toekomstbestendig advies met aandacht voor People, Planet en Profit. Cor gelooft dat een blijere, leukere en succesvollere wereld ontstaat wanneer de potentie van mensen volledig wordt benut.

In relatie tot vrouwelijk leiderschap ziet Cor leiderschap als één geheel, zonder onderscheid te maken tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap. Hij streeft naar gelijkwaardigheid en moedigt vrouwen aan om zichzelf op de eerste plaats te zetten en het podium voor zichzelf te claimen. Volgens Cor bestaat mannelijk leiderschap niet zonder vrouwelijk leiderschap en vice versa.

Cor’s persoonlijke visie op leiderschap omvat het vermogen om zichzelf te leiden en in vrede te zijn met zichzelf. Hij benadrukt het belang van het geven van het goede voorbeeld, consistentie in denken en doen, het kunnen zetten van de extra stap, het beheersen van het ego en het behouden van het overzicht, zelfs in ogenschijnlijk chaotische situaties. Zijn eigenwijze aanpak wordt door bedrijven zeer gewaardeerd in zijn werk als Company Organizer.

Introducing Roots Inspire – a cutting-edge leadership development platform meticulously crafted by the visionary minds of Sergio Panday and Melvin Spalburg.

 

This international initiative is dedicated to nurturing and empowering ethnic leadership talent, aiming to maximize their potential and foster greater ethnic diversity within corporate leadership roles.

 

I am truly honored to be part of this transformative project as one of the mentors. Roots Inspire is not just a platform; it’s a movement that transcends borders, led by today’s ethnic role models to shape the future leaders our society craves. Together, we are creating a powerful ripple effect that will resonate for generations to come. 

Creative minds

Ontmoet Talitha Elmendorp, onze creatieve kracht en Creative Director bij The Bridge. Als getalenteerde eigenaresse van Asiatica Art en Design, brengt zij haar creativiteit en marketingexpertise in om The Bridge te versterken. Met haar unieke visie geeft Talitha vorm aan onze projecten en tilt ze onze marketinginspanningen naar nieuwe hoogten.

Corporate advisory

At The Bridge, we take pride in our commitment to collaboration and support for powerful leaders and business professionals in the corporate realm.

Our dedicated team, including high-caliber professionals such as Miriam Martinez Perez, Daniel E. Márquez Lasso, and Jonathan Márquez Lasso, brings a wealth of expertise to assist in legal and tax projects in Spain. With a focus on fostering strong partnerships and delivering exceptional results, we strive to be the bridge that propels your business success.

Introducing Cole & Co Lawyers in Colombia – an exemplary model of thoughtful leadership in the corporate world. Beyond their stellar corporate services, Cole & Co is dedicated to cultivating a culture of leadership within their offices. With a commitment to fostering a collaborative and supportive environment, they prioritize not only professional excellence but also the growth and well-being of their team.

At Cole & Co, leadership extends beyond the boardroom, creating a workplace where every individual is empowered to thrive, setting them apart as true leaders in the legal industry.

Meet Maria Antonia Madriz-Mackenzie, the visionary Founder and CEO of IBC’S SERVICES INCORPORATED, our esteemed year-long collaborator. Established in 2008 and headquartered in Barbados, IBC Services is a registered company specializing in Corporate, Management, Accounting, and Legal Services for International Business Companies across Latin America, North America, Central America, Europe, and Asia. Maria’s leadership, coupled with the expertise of her dedicated team, makes IBC Services the one-stop boutique firm you need for all your corporate law matters.

 

With a commitment to excellence, Maria and her team ensure top-notch services tailored to meet the diverse needs of clients worldwide.

Wat klanten zeggen over samenwerken met The Bridge:

1 op 1 coaching corporates

Wat krijg je?

Voor corporate professionals die klaar zijn voor de shift van hun leven hebben we een aantal programma’s samengesteld. Plan vrijblijvend een gesprek in om te ontdekken welk programma het meest passend is. 

Plan vrijblijvend een afspraak

Winners Only

Hoe zou het zijn om te werken aan de persoon die je wilt zijn en te ontdekken wat echt bij jou past? Je bewust te worden van je beperkende patronen en overtuigingen en deze om te buigen naar structuur, rust en nieuwe gewoontes die resulteren in krachtige beslissingen en bijbehorende resultaten?

Legacy Leaders

Deepdive in grenzen verleggen voor professionals die voor een topleven gaan. Verder ontwikkelen van de leider in jou en werken aan je legacy. Dit betekent actie, concreet zijn en niets uit de weg gaan.

Mentorship

Voor professionals werkzaam binnen de juridische branche die verder willen groeien of de ambitie hebben een eigen kantoor te starten.

Spreker

Angligène is ook inzetbaar als spreker op het gebied van (zelf) leiderschap, vrouwen en profilering, bewustwording over je eigen verhaal - mindset en resultaat.

Wat klanten zeggen over samenwerken met The Bridge:

“Je huidige manier van denken en handelen hebben je gebracht tot waar je nu bent.
Now it’s time to step up your game
× Waar kunnen wij van dienst zijn?