Privacyverklaring voor The Bridge

Laatst bijgewerkt: 1 april 2023

The Bridge (“wij,” “ons,” of “onze”) hecht veel waarde aan de privacy van onze klanten en de bescherming van persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, met wie we deze delen en welke rechten je hebt met betrekking tot je persoonlijke gegevens.

 1. Verzamelde informatie: We verzamelen persoonlijke informatie die je vrijwillig verstrekt wanneer je contact met ons opneemt, je inschrijft voor onze diensten of op andere wijze met ons communiceert. Deze informatie kan onder meer je naam, contactgegevens, demografische gegevens, betalingsinformatie en andere relevante gegevens omvatten.
 2. Gebruik van informatie: We gebruiken de verzamelde persoonlijke informatie om onze diensten aan jou te leveren, zoals coaching, consultaties, workshops en andere programma’s. Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken om je te informeren over onze diensten, promoties, evenementen en andere relevante informatie waarvan wij denken dat deze interessant voor je kunnen zijn. We kunnen ook geaggregeerde, niet-persoonlijke informatie gebruiken voor statistische doeleinden.
 3. Delen van informatie: We zullen je persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming delen.
 • Indien derde partijen en dienstverleners gebruikt worden die ons helpen bij het leveren van onze diensten en die gebonden zijn aan geheimhoudingsovereenkomsten zullen wij dit van tevoren melden.
 • Indien vereist wordt door de wet, om te voldoen aan een juridisch proces of om onze wettelijke rechten te beschermen zullen deze wel geïnformeerd worden.
 1. Beveiliging van gegevens: We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. We streven ernaar om je gegevens veilig te bewaren, maar we kunnen de absolute beveiliging ervan niet garanderen.
 2. Bewaartermijn van gegevens: We bewaren je persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de gevraagde diensten te leveren en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarna zullen we je gegevens verwijderen of anonimiseren.
 3. Jouw rechten: Je hebt het recht om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens om deze rechten uit te oefenen.
 4. Wijzigingen in de privacyverklaring: We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De meest recente versie zal beschikbaar zijn op onze website. We raden je aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
 5. Contact: Als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via a.********@th*******.amsterdam

English version:

Privacy Policy for The Bridge

Last updated: April 1, 2023
 1. The Bridge (“we,” “us,” or “our”) values the privacy of our customers and the protection of personal data. In this privacy policy, we explain what personal information we collect, how we use this information, who we share it with, and what rights you have regarding your personal data.
 2. Collected Information: We collect personal information that you voluntarily provide when you contact us, sign up for our services, or communicate with us in any other way. This information may include your name, contact details, demographic information, payment information, and other relevant data.
 3. Use of Information: We use the collected personal information to provide our services to you, such as coaching, consultations, workshops, and other programs. Additionally, we may use your data to inform you about our services, promotions, events, and other relevant information that we believe may be of interest to you. We may also use aggregated, non-personal information for statistical purposes.
 4. Sharing of Information: We will not share your personal data without your consent. If we use third-party service providers to assist us in delivering our services and they are bound by confidentiality agreements, we will notify you in advance. However, we may disclose information if required by law, to comply with a legal process, or to protect our legal rights.
 5. Data Security: We take reasonable technical and organizational measures to protect your personal data from unauthorized access, use, or disclosure. We strive to keep your data secure, but we cannot guarantee its absolute security.
 6. Data Retention: We retain your personal data for as long as necessary to provide the requested services and to comply with legal obligations. Afterward, we will delete or anonymize your data.
 7. Your Rights: You have the right to access, correct, update, or delete your personal data. Please contact us using the contact information below to exercise these rights.
 8. Changes to the Privacy Policy: We may update this privacy policy from time to time. The most recent version will be available on our website. We encourage you to regularly review the privacy policy to stay informed about any changes.
 9. Contact: If you have any questions, comments, or requests regarding this privacy policy, please contact us at a.********@th*******.amsterdam.
× Waar kunnen wij van dienst zijn?